Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak i infrastrukturalnych. Zgłaszane projekty mogą być na różnym poziomie gotowości do realizacji. Projekt może zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot/instytucja.Wzór karty dostępny jest na:

  • stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku: miastoturek.pl;
  • BIP Urzędu Miejskiego w Turku;
  • w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59.

Kartę można złożyć:

Urząd Miejski w Turku
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
z dopiskiem rewitalizacja.

Karty można składać od 10 do 24 kwietnia 2017 r.
Jedna karta projektu może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia. Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu.

DO POBRANIA:
Karta projektu [doc]
Karta projektu [pdf]

Zespół ds. Rewitalizacji Miasta tel. 63 289 61 43, 63 289 61 07, 63 289 61 83