Obszar rewitalizacji stanowią jednostki oznaczone numerami: 5, 6, 9, 11, 13, 16, 21. Są zamieszkałe przez 7248 osób, co stanowi 26,31% wszystkich mieszkańców Turku (mieści się w ustawowym limicie 30%). Obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię ok. 237 ha, czyli 14,6 % powierzchni całego miasta (mieści się ustawowym limicie 20%). Obszar został wyznaczony na podstawie diagnozy opartej na analizie danych zastanych - wskaźników wymienionych w prezentacji dostępnej tutaj.