Uwagi do dokumentu można składać poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego lub w czasie zaplanowanych spotkań plenerowych.

Formularz konsultacyjny dostępny jest:

 • pod linkiem
 • na BIP Urzędu Miejskiego w Turku;
 • w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Turku,
  ul. Kaliska 59.

Formularz można złożyć w terminie od 29.05.2017 r. do 12.06.2017 r.:

 • wysyłając wypełniony plik na  adres e-mail: rewitalizacja@miastoturek.pl
 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59;
 • wysyłając pocztą na adres: Urząd Miejski w Turku
  (ul. Kaliska 59, 62-700 Turek) z dopiskiem rewitalizacja;
 • wypełniając formularz elektroniczny dostępny pod linkiem

Zapraszamy również na spotkania plenerowe, które odbędą się w dniu 7.06.2017 od  godz. 16.00:

 • Podobszar 1: przy zbiegu ulic: 650-lecia oraz Legionów Polskich, obok budynku Poczty Polskiej
 • Podobszar 2: przy sklepie spożywczym przy ul. Górniczej 22

Zapraszamy!


Pliki do pobrania:

1. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji

2. Formularz zgłaszania uwag