Czekamy na projekty, które powinny się znaleźć w opracowywanym właśnie Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak i infrastrukturalnych. Zgłaszane projekty mogą być na różnym poziomie gotowości do realizacji. Projekt może zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot/instytucja.

Projekty należy zgłosić poprzez wypełnienie przygotowanych wzorów kart przedsięwzięcia, dostępnych na:

  • stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku: miastoturek.pl;
  • BIP Urzędu Miejskiego w Turku, zakładka: programy, zamierzenia
  • w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59

lub klikając w link: https://www.ankietka.pl/ankieta/268793/karta-projektu-rewitalizacyjnego.html


Dla wszystkich, którzy chcieliby skonsultować swój pomysł lub uzyskać pomoc przy wypełnianiu karty projektu uruchamiamy specjalne dyżury Zespołu ds. rewitalizacji miasta.

Czekamy na państwa od środy do piątku (19-21.04.2017) od godz. 7.00-16.00 w Urzędzie Miejskim w Turku przy ul. Kaliskiej 59, pokój 122.

Informacje można też uzyskać telefonicznie pod nr te. 63 289 61 41, 63 289 61 43, 63 289 61 07, 63 289 61 83