Turek - miasto z potencjałem

Program Rewitalizacji

dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023

Miasto Turek przystąpiło do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023. Będzie on kompleksowo opisywał problemy społeczne, gospodarcze, technicznie, środowiskowe i społeczno-funkcjonalne miasta, a przede wszystkim sposoby ich rozwiązania. Programem zostanie objęty obszar rewitalizacji stanowiący część miasta, nie większą niż 20% jego powierzchni i zamieszkałą przez nie więcej niż 30% mieszkańców.

Program opracowuje, na zlecenie Romualda Antosika – Burmistrza Miasta Turku, konsorcjum Utila sp. z o.o. & EU-Consult sp. z o.o., a powstawać będzie w sposób partycypacyjny — z aktywnym udziałem mieszkańców, instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy.

Już teraz zapraszamy Państwa do śledzenia wiadomości, ukazujących się na stronie, o działaniach podejmowanych w ramach opracowania dokumentu.

Pierwszym etapem powstawania dokumentu będzie opracowanie diagnozy potwierdzającej przesłanki wytyczenia obszaru rewitalizacji i wyznaczenie tych obszarów. Zaprosimy Państwa do wyrażenia opinii na temat aktualnego stanu miasta i obszarów, które najbardziej wymagają działań rewitalizacyjnych, w formie ankiety. Odbędzie się również spotkanie warsztatowe po określeniu wstępnego obszaru do rewitalizacji, gdzie będą mieli Państwo możliwość wyrazić swoje opinie na temat wybranego obszaru. Informacje dotyczące rewitalizacji będą Państwo mogli pozyskać podczas dnia otwartego na temat rewitalizacji, znaleźć na niniejszej stronie oraz w lokalnej prasie. Zapraszamy do śledzenia zakładki Harmonogram spotkań i działań partycypacyjnych, gdzie ukazywać się będą informacje nt. wydarzeń, do udziału w których Państwa zapraszamy.

Gotowy program planowany jest do przyjęcia przez Radę Miejską Turku w czerwcu 2017 roku. Dokument, który wspólnie stworzymy będzie przez siedem lat służył społeczności Turku, a projekty w nim opisane mają polepszyć warunki życia mieszkańców zdegradowanych obszarów miasta.

„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu pn.”Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”

Wartość projektu – 107.910,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 97.119,00 PLN, w tym 85% ze środków UE, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% z budżetu państwa.

Rewitalizacja Turku


Używasz bardzo starej przeglądarki internetowej.
Aby prawidłowo wyświetlić tą strone skorzystaj z jednej z wielu darmowych wspóczesnych przeglądarek.